(1)
Bala, M. Ukraina W Programie Partii Narodowo-Bolszewickiej Eduarda Limonowa. kwod 2018, 133-135.