(1)
Jędrasik, P. Chwyty językowe Wykorzystywane W Celu Mentalnego Oswojenia Wojny – Na Podstawie fragmentów dzienników Wojennych Z początków Października 1941 Roku. kwod 2018, 33-41.