(1)
Zywert, A. Motocykl–widmo, Czyli Meandry współczesnej Fantastyki (Oleg Diwow, Рыжий пес иж). kwod 2018, 273-285.