(1)
Poczynok, J. Elementy Wizualne W Kulturze Eksperymentu W ujęciu Psychologicznym. kwod 2019, 97-112.