(1)
Pukhonska, O. Posttotalitarna pamięć Jako Wyzwanie We współczesnej Kulturze Wschodnioeuropejskiej. kwod 2019, 129-138.