Puszak, L. (2018). Твори Лесі Українки у світлі рампи сучасного театру. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (7), 135–152. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.11