Węcławiak, A. (2018). Dialog na styku kultur — Bieszczady. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (7), 199–210. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.16