Bortnowski, A. (2018). Публицистика Владимира Короленко. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (6), 39-49. https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.3