Jedliński, M. (2018). Problem obcości: opozycja Rosja–Europa w kulturze rosyjskiej (XI–XIX w.). Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (6), 83–96. https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.7