Jaworski, M. (2018). Polifoniczna struktura tekstu artystycznego Fiodora Dostojewskiego w kontekście psychologii głębi Carla Gustawa Junga na materiale powieści „Zbrodnia i kara”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (3), 27-36. https://doi.org/10.14746/kw.2013.3.3