Murawska, P. (2018). Psycholingwistyczne i socjolingwistyczne aspekty doboru i tworzenia nazw. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (3), 57-63. https://doi.org/10.14746/kw.2013.3.6