Paulus, J. M. (2018). Projekt: literatura 2.0 Dmitrija Głuchowskiego. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (3), 83-88. https://doi.org/10.14746/kw.2013.3.9