Bala, M. (2018). Ukraina w programie Partii Narodowo-Bolszewickiej Eduarda Limonowa. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (3), 133-135. https://doi.org/10.14746/kw.2013.3.15