Bogusz-Tessmar, P. (2018). Pętla jako klucz do odkrywania tożsamości bohaterów „Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (2), 13-19. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.1