Iemelianova, T. (2018). Модальная организация диалогической и монологической речи. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (2), 20-28. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.2