Jędrasik, P. (2018). Chwyty językowe wykorzystywane w celu mentalnego oswojenia wojny – na podstawie fragmentów dzienników wojennych z początków października 1941 roku. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (2), 33-41. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.4