Kupidura, J. (2018). Ukrainki w parlamencie II RP. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (2), 60-65. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.7