Kupidura, J. (2018). Ukrainki w parlamencie II RP. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (2), 60–65. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.7