Nowakowska, J. (2018). Силуэты женщин в творчестве Людмилы Петрушевской в гендерном аспекте. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (2), 95-103. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.11