Rzeszewska, D. (2018). Syjonidy i ich miejsce we współczesnej rosyjskiej kulturze. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (2), 135-141. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.16