Smagina, N. (2018). Futurologiczna wizja świata w powieści Tatiany Tołstoj „Kyś”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (2), 147-155. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.18