Wieczorek, K. (2018). „Riwne / Rowno” Ołeksandra Irwancia jako przykład antyutopii we współczesnej literaturze ukraińskiej. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (2), 177-184. https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.21