Spis treści, . (2016). Spis treści. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (6), 1-8. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/16421