Zywert, A. (2018). Motocykl–widmo, czyli meandry współczesnej fantastyki (Oleg Diwow, Рыжий пес иж). Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (8), 273-285. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.23