Bortnowski, A. (2020). Мотив одиночества в раннем творчестве Ирен Немировски. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (9), 23–36. https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.2