Dzienisiewicz, M. (2018). Спортивная метафора в текстах газетной печати ХV Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 23–38. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.2