Gieda, J. (2018). Analiza językowa sloganów reklamowych związanych z branżą kosmetyczną. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 59–70. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.4