Świetlik, A. (2018). ,,Стерильное одиночество” голубого цвета в рассказах Евгения Харитонова. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (8), 245–251. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.20