Sadowska, M. (2018). Obraz głupca w rosyjskim socjolekcie młodzieżowym. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 195–206. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.16