Pukhonska, O. (2018). Postradzieckie wersje pamięci w najnowszej literaturze ukraińskiej. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (8), 147-159. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.12