Pukhonska, O. (2018). Postradzieckie wersje pamięci w najnowszej literaturze ukraińskiej. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (8), 147–159. https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.12