Poczynok, J. (2019). Elementy wizualne w kulturze eksperymentu w ujęciu psychologicznym. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (9), 97–112. https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.7