Popovich, N. (2019). Nabokow w masy: Obrona Łużyna na dużym ekranie. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (9), 113–128. https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.8