Pukhonska, O. (2019). Posttotalitarna pamięć jako wyzwanie we współczesnej kulturze wschodnioeuropejskiej. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (9), 129–138. https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.9