Stryjakowska, A. (2019). Powieść в Советском союзе не было аддерола Olgi Breininger z perspektywy posthumanizmu. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, (9), 149–155. https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.11