JEDLIŃSKI, M. Problem obcości: opozycja Rosja–Europa w kulturze rosyjskiej (XI–XIX w.). Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, n. 6, p. 83-96, 22 wrz. 2018.