JEDLIŃSKI, M. Problem obcości: opozycja Rosja–Europa w kulturze rosyjskiej (XI–XIX w.). Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, [S. l.], n. 6, p. 83–96, 2018. DOI: 10.14746/kw.2016.6.7. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/14469. Acesso em: 22 wrz. 2023.