MURAWSKA, P. Psycholingwistyczne i socjolingwistyczne aspekty doboru i tworzenia nazw. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, n. 3, p. 57-63, 23 wrz. 2018.