MURAWSKA, P. Psycholingwistyczne i socjolingwistyczne aspekty doboru i tworzenia nazw. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, [S. l.], n. 3, p. 57–63, 2018. DOI: 10.14746/kw.2013.3.6. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/14758. Acesso em: 2 paź. 2023.