IEMELIANOVA, T. Модальная организация диалогической и монологической речи. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, [S. l.], n. 2, p. 20–28, 2018. DOI: 10.14746/kw.2012.2.2. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/15270. Acesso em: 26 wrz. 2023.