IEMELIANOVA, T. Модальная организация диалогической и монологической речи. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, n. 2, p. 20-28, 6 paź. 2018.