JĘDRASIK, P. Chwyty językowe wykorzystywane w celu mentalnego oswojenia wojny – na podstawie fragmentów dzienników wojennych z początków października 1941 roku. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, n. 2, p. 33-41, 6 paź. 2018.