NOWAKOWSKA, J. Силуэты женщин в творчестве Людмилы Петрушевской в гендерном аспекте. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, n. 2, p. 95-103, 6 paź. 2018.