NOWAKOWSKA, J. Силуэты женщин в творчестве Людмилы Петрушевской в гендерном аспекте. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, [S. l.], n. 2, p. 95–103, 2018. DOI: 10.14746/kw.2012.2.11. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/15280. Acesso em: 3 paź. 2023.