ZYWERT, A. Motocykl–widmo, czyli meandry współczesnej fantastyki (Oleg Diwow, Рыжий пес иж). Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, n. 8, p. 273-285, 20 grudz. 2018.