ŚWIETLIK, A. ,,Стерильное одиночество” голубого цвета в рассказах Евгения Харитонова. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, [S. l.], n. 8, p. 245–251, 2018. DOI: 10.14746/kw.2018.8.20. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/24799. Acesso em: 4 paź. 2023.