BORTNOWSKI, A. Мировоззрение Василия Шульгина в контексте событий 1917–1919 гг. в Киеве. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, n. 8, p. 9-21, 20 grudz. 2018.