Węcławiak, Alicja. 2018. „Dialog Na Styku Kultur — Bieszczady”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 7 (lipiec), 199-210. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.16.