Bortnowski, Antoni. 2018. „Публицистика Владимира Короленко”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 6 (wrzesień), 39-49. https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.3.