Jedliński, Marek. 2018. „Problem obcości: Opozycja Rosja–Europa W Kulturze Rosyjskiej (XI–XIX w.)”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 6 (wrzesień), 83-96. https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.7.