Radosz, Joanna. 2018. „Сакрализация обыденности в рассказе Андрея Битова «Летучий голландец»”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 6 (wrzesień), 219-26. https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.17.