Goszczyńska, Aleksandra. 2018. „Pole Leksykalno-Semantyczne Nazw kolorów Jako Obiekt przekładu (na przykładzie Utworu «Pan Tadeusz» Adama Mickiewicza I Jego tłumaczenia Na język Rosyjski Światosława Świackiego)”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 4 (wrzesień), 61-70. https://doi.org/10.14746/kw.2014.4.5.