Jaworski, Mateusz. 2018. „Polifoniczna Struktura Tekstu Artystycznego Fiodora Dostojewskiego W kontekście Psychologii głębi Carla Gustawa Junga Na Materiale powieści «Zbrodnia I kara»”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 3 (wrzesień), 27-36. https://doi.org/10.14746/kw.2013.3.3.