Murawska, Paulina. 2018. „Psycholingwistyczne I Socjolingwistyczne Aspekty Doboru I Tworzenia Nazw”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 3 (wrzesień), 57-63. https://doi.org/10.14746/kw.2013.3.6.