Bala, Maciej. 2018. „Ukraina W Programie Partii Narodowo-Bolszewickiej Eduarda Limonowa”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 3 (wrzesień):133-35. https://doi.org/10.14746/kw.2013.3.15.